SMOOTHIE

40 % av allt som odlas slängs. Och banan är en av de frukter som det slängs i särklass mest av.
Varje år odlas över 100 miljoner ton. Med andra ord, där finns bananer att rädda!
Nu släpper vi 3 svinngoda smoothies där basen är just räddade och handskalade bananer. För våra
smoothies absolut viktigaste uppgift är att rädda så mycket bananer som det bara går. Tack för din hjälp!